Mål

Grenseoverskridende kollektivtilbud (fylke) (buss, båt, ferge)

Strategi: Politisk påvirkning

Status
Ansvarlig

Torbjørn Larsen
Ordfører Ibestad kommune

Tlf. 77023004
torbjorn.larsen@kvafjord.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn