Mål

Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen.

Strategi: Kontinuerlig dialog med ungdommen.

Tidsfrist

Lanseres i 2020

Om tiltaket

Å satse på de unge er å investere i fremtiden. Politiske, samfunnsmessige avgjørelser har betydning for de som kommer etter oss.

Øvrige tiltak for samme målsetting:
· Utvikle frititidstilbud i samarbeid med ungdommen
· Etablere ressursgruppe med barn og unge i arbeidet med nasjonaljubileet 2030
· Gjennomføre elevdemokratiets dag

Status

Oppstart prosjektarbeid 21. februar 2018

Status
Ansvarlig

Nina Dons-Hansen
Prosjektleder, Sør-Troms regionråd

Tlf. 909 63 623
nina@strr.no

Christian Ekeland
Næringsutvikler, Lavangen kommune

Tlf: 950 73 988
christian.ekeland@lavangen.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn