Mål

Etablere Imella-plass i Ibestad kommune hvor du kan du være i aktivitet, nyte storslått natur og få ny kunnskap.

Tidsfrist

Parken var ferdigstilt i oktober 2015.

Om tiltaket

Lenke til fremtidige aktiviteter i lekeparken finner du til høyre under lenker og dokumenter.

Status

Lekeparken var ferdigstilt i oktober 2015.

Status
Styreleder i Fabeløya Naturlekepark

Nina Dons-Hansen
Prosjektleder i Sør-Troms regionråd

Tlf. 909 63 623
nina@strr.no

Relevante lenker og dokumenter


Relaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn