Mål

Oppnå regional avstandsreduksjon øst/vest og nord/sør

Om tiltaket

Fokus på utvikling av infrastruktur og samferdsel er viktige forutsetninger for at næringslivet skal lykkes. Infrastruktur- og samferdselstiltak må utredes og iverksettes i samsvar med de viktigste næringsaktørene slik at tiltakene ikke blir en hemsko for ønsket næringsutvikling. Eksempelvis må nødvendige infrastruktur- og samferdselstiltak være på plass før man kan utvide lakseproduksjonen til ønsket nasjonalt nivå.

Strategi: Se til at veiaksene har kapasitet og utforming tilpasset næringers behov

Status
Ansvarlig

Marianne Bremnes
Ordfører Harstad kommune

Tlf. +47 77 02 60 10
marianne.bremnes@harstad.kommune.no

Helene Berg Nilsen
Ordfører i Skånland kommune

Tlf: 91245515
helene.nilsen@skanland.kommune.no

Relevante lenker og dokumenter


Relaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn