Mål

Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms

Tiltak

Videreutvikle nettverket av næringssjefer/næringsrådgivere samt gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjenesten i alle kommunene.

Status Under arbeid

Kompetansekartlegging av næringsnettverket er gjennomført. Handlingsplan for det videre arbeidet utarbeides våren 2020.

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Hålogalandsrådet

Tlf. 47711040
sturla@halogalandsradet.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall