Mål

Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen.

Strategi: Utvikle tjeneste- og leverandørnettverk for å betjene Forsvarets behov i regionen.

Status
Ansvarlig

Skånland kommune

Tlf. 77 08 95 00
post@skanland.kommune.no

Harstad kommune

Tlf: 77 02 60 00
postmottak@harstad.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn