Mål

Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion

Strategi: Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen

Status
Ansvarlig

Helene Berg Nilsen
Ordfører i Skånland kommune

Tlf. 91245515
helene.nilsen@skanland.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn