Mål

Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms.

Strategi: Tilby rask og kompetent veiledning til gründere og etablert næringsliv.

Om tiltaket

I spørreundersøkelsen til næringsaktører i regionen, pekte mange på manglende ressurser og kompetanse hos kommunenes førstelinjetjeneste. Det å ta godt imot og kunne gi gode råd til både gründere og etablert næringsliv er viktig. For å bedre kunne være i stand til dette, er strategien for målsetting A «å tilby rask og kompetent veiledning til gründere og etablert næringsliv.»

Status
Ansvarlig

Salangen kommune

Tlf. 77 17 20 00
postmottak@salangen.kommune.no

Prosjektleder

Nina M. Dons-Hansen
Sør-Troms regionråd

Tlf: 909 63 623
nina@strr.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn