Mål

Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet.

Strategi: Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler.

Status
Ansvarlig

Salangen kommune

Tlf. 77 17 20 00
postmottak@salangen.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn