Mål

Sør-Troms skal være fremst i utnyttelsen av ny bredbåndsteknologi

Strategi: Sikre god samhandling mellom kommunene og teknologiaktører

Status
Ansvarlig

Marianne Bremnes
Ordfører Harstad kommune

Tlf. +47 77 02 60 10
marianne.bremnes@harstad.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn