Mål

Døgnåpen grense over Bjørnfjell

Strategi: Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd

Status
Ansvarlig

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad kommune

Tlf. 953 32 500
dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn