Mål

Oppnå regional avstandsreduksjon for Harstadregionen og i øst/vest-aksen i Midtre Hålogaland

Strategi: Se til at Hålogalandsvegen (E10) som regional øst/vest-akse har kapasitet og utforming tilpasset næringers behov

Status
Ansvarlig

Helene Berg Nilsen
Ordfører i Skånland kommune

Tlf. 77 08 95 19
helene.nilsen@skanland.kommune.no

Marianne Bremnes
Ordfører Harstad kommune

Tlf: 77 02 60 10
marianne.bremnes@harstad.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn