Mål

Utvikle Evenes som nasjonal lufthavn

Strategi: Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd

Status
Ansvarlig

Helene Berg Nilsen
Ordfører i Skånland kommune

Tlf. +47 91 24 55 15
helene.nilsen@skanland.kommune.no

Marianne Bremnes
Ordfører Harstad kommune

Tlf: +47 77 02 60 10
marianne.bremnes@harstad.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn