Mål

Sør-Troms skal være en region for innovatører og entreprenører.
For å få dette til, må vi strebe etter å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap der det er lov å lykkes.

Strategi: Skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap der det er lov å lykkes.

Status
Ansvarlig

Lavangen kommune

Tlf. 77 17 65 00
postmottak@lavangen.kommune.no

Skånland kommune

Tlf: 77 08 95 00
post@skanland.kommune.no

Harstad kommune

Tlf: 77 08 95 00
postmottak@harstad.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn