Mål

Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender.

Strategi: Følge med på fremtidsforskningen.

* Ref. satsing i Luleå kommune, "gamification/spillifisering" - tiltak gjennom spillutvikling og interaktiv læring for å fremme lese- og læringslyst hos elever i grunnskolen.

Status
Ansvarlig

Lavangen kommune

Tlf. 77 17 65 00
postmottak@lavangen.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn