Mål

Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender.

Strategi: Følge med på fremtidsforskningen.

* Luleå Tekniske Universitet har mange gode tiltak og konsepter vi kan lære av:
https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business

Status
Ansvarlig

Salangen kommune

Tlf. 77 17 20 00
postmottak@salangen.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn