Mål

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet.

Strategi: Gjøre strategivalg for Smart-løsninger som bidrar til bedre samhandling og tjenesteutvikling i byregion (bysenter - omland)

Om tiltaket

Gjennom å følge med på megatrender og forstå hvordan disse kan påvirke enkeltindivid og næringer skal vi søke å være i forkant av endringer som forventes å komme. Det handler om å møte utfordringer, men i vel så stor grad å se muligheter.

Status
Ansvarlig

Bjørn Akselsen
Næringssjef, Harstad kommune

Tlf: 77 02 60 30
Bjorn.Akselsen@harstad.kommune.no

Relevante lenker og dokumenter


Relaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn