Mål

Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen.

Strategi: Kontinuerlig dialog med ungdommen.

Status
Prosjektleder

Nina M. Dons-Hansen
Sør-Troms regionråd

Tlf. 909 63 623
nina@strr.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn