Konferansestart

Velkommen til konferanse
Renate Nedregård, konferansier Re:tenk 2016
Dag Sigurd Brustind er leder i Sør-Troms Regionråd.
Syv ordførere inviterer

Konferansestart

Åpning og innledning ved Dag Sigurd Brustind, leder i Sør-Troms regionråd. Dag Sigurd ønsker velkommen på vegne av vertskapet, som er de syv ordførerne i Sør-Troms.