Entreprenørskap

Hvordan skaffe finansiering og gjennomføringskraft til gode ideer?
Terje Aunevik, Pole Position
14 okt 2016
10:25 - 11:00

Entreprenørskap

I denne seksjonen setter vi fokus på utviklingsfasen, hvor gründere blant annet trenger finansiering og en grundig vurdering av egen forretningsmodell og markedsbehov. Mange hevder at forholdene for å lykkes som gründer i nord er dårlige, og at en av grunnene er mangel på frisk kapital og kommersialiseringskompetanse. Business Angels er ressurspersoner som kan tilføre bedrifter kapital, kompetanse eller nettverk. Det finnes mange slike forretningsengler i Norge som ser etter spennende prosjekter å investere i, og vi får nærmere innblikk i et nytt initiativ i nord. Vi får også et innlegg fra KUPA, som har en rekke suksessfulle gründere i sin portefølje. Hva skal til – og hva er oppskriften for å lykkes?

Kjøp billett

Tilbake til programmet