Paneldebatt

Lokalt næringsliv debatterer tema fra konferansen
Renate Nedregård, konferansier Re:tenk 2016
14 okt 2016
14:20-15:05

Paneldebatt

Den avsluttende paneldebatten med deltakere som representerer salen får i oppdrag å oppsummere konferansen, samle inntrykk og ikke minst se hvordan dette kan tas med i arbeidet fremover. Debatten ledes av konferansier Renate Nedregård, og skal ha fokus på hvilke satsingsområder som foredragene denne dagen har belyst og hvordan dette blir relevant for næringslivet og regionen totalt sett.