Kristian Einem Solås

Prosjektledere i KUPA

Kristian Einem Solås

Prosjektledere i KUPA
940 39 961
POST@KUPA.NO

Biography

Hvordan øke innovasjonstakten i regionen vår?

Dette spørsmålet skal Kristian Einem Solås, prosjektleder i KUPA – Kunnskapsparken Nord, drøfte under Re:tenk 2016.

Harstads industri er bygd på innovasjon. En fremsynt gründer – Rikard Kaarbø – så at markedet for dampskip vokste mens seilskip ble faset ut. Når andre verft forsvant vokste Harstad opp som en maritim hovedstad i nord.

Hvorfor lykkes noen bedrifter og andre ikke? Hvor skjer egentlig innovasjon i vår region – og hva kan etablert næringsliv og offentlige virksomheter gjøre for at flere gründere lykkes?

Kunnskapsparken Nord er en industriinkubator spesialisert på innovative forretningsideer og leverandørutvikling til havnæringene. Foredraget vil fokusere på hvordan vi sammen kan skape landets mest nyskapende region.

All session by Kristian Einem Solås

Entreprenørskap

10:25 - 11:00