Maria Utsi

Direktør for Festspillene i Nord-Norge
Festspilldirektør Maria Utsi

Maria Utsi

Direktør for Festspillene i Nord-Norge
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
+47 982 55 600
maria@festspillnn.no

Biography

Kan vi se for oss et samfunn uten kunst og kultur?

Hvilken rolle spiller kunsten i utviklingen av et samfunn og hvorfor er kultur særlig viktig i nord? 

Nord-Norge er i rivende utvikling og alle piler peker oppover. Imidlertid er det sjeldent det nordlige mennesket som står i fokus når fortellinga om nord skrives. Våre fortrinn er som oftest knyttet til råvarerikdom og vakker natur. Men hva representerer folk i nord? Nordnorsk kulturbransje har styrket seg over de siste ti årene. Flere profesjonelle aktører og sterkere institusjoner gjør kulturbransjen stor i nord – i forhold til folketall. Samtidig vokser kulturnæringene fortere i vår region, enn i resten av landet, og utgjør etter hvert en svært viktig næringssektor. Men er vi flinke nok til å utnytte våre kreative ressurser? Kan vi bli bedre til å skape innovasjon på tvers av sektorer og folk?

Kunst og kultur hevder menneskets plass, forteller menneskenes historie, fortolker fortiden og forutser framtiden. Slik har kunsten spilt en rolle i utviklingen av samfunn og politikk siden antikkens Hellas. Men hvordan kommer dette til uttrykk i dagens Nord-Norge? Og hvordan kan kunsten styrke nordnorsk næringsliv?

All session by Maria Utsi

Nytenking

12:15 - 13:15