Paneldebatt

Lokalt næringsliv debatterer tema fra konferansen

Paneldebatt

Lokalt næringsliv debatterer tema fra konferansen

Biography

Den avsluttende paneldebatten med deltakere fra lokalt næringsliv får i oppdrag å oppsummere konferansen, samle inntrykk og ikke minst se hvordan dette kan tas med i arbeidet fremover. Debatten ledes av konferansier Renate Nedregård, og skal ha fokus på hvilke satsingsområder som foredragene denne dagen har belyst og hvordan dette blir relevant for næringslivet og regionen totalt sett.

Deltakerne i paneldebatten offentliggjøres i uken før konferansen.