Rikke Rindahl

ass. instituttleder Institutt for barnevern og sosialt arbeid UIT Norges arktiske universitet i Harstad
Rikke Rindahl, Instituttleder Barnevern campus Harstad

Rikke Rindahl

ass. instituttleder Institutt for barnevern og sosialt arbeid UIT Norges arktiske universitet i Harstad

Biography

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UIT Norges arktiske universitet i Harstad produserer kompetanse til landsdelen gjennom sine utdanningsløp innen barnevern og sosialt arbeid. De produserer også relevant forskning for og på praksisfeltet både nasjonalt, internasjonalt og regionalt.

Kompetanse som bygges i nord blir i nord. UiT er opptatt av å til en hver tid treffe det behovet praksisfeltet og landsdelen har og vil få fremover, men de skal også påvirke og pådrive en ønsket utvikling innen sine fagfelt.

UiT er en samfunnsaktør og en maktfaktor i nord. Det er ikke uten grunn at rektor ved UiT, Anne Husebekk, er en av to i nord som nevnes i boka «Makteliten- 252 kvinner og menn som styrer Norge» (2016). UiT i vår region er, og vil bli, viktig.

 I foredraget vil Rikke bruke det vi vet fra undersøkelsen Ung-data som en referanseramme på hvilke folk vi kan forvente er morgendagens arbeidskraft. 

 

All session by Rikke Rindahl

Kompetanse

13:15 - 14:05