Fokus på utvikling av infrastruktur og samferdsel er viktige forutsetninger for at næringslivet skal lykkes. Infrastruktur- og samferdselstiltak må utredes og iverksettes i samsvar med de viktigste næringsaktørene slik at tiltakene ikke blir en hemsko for ønsket næringsutvikling. Eksempelvis må nødvendige infrastruktur- og samferdselstiltak være på plass før man kan utvide lakseproduksjonen til ønsket nasjonalt nivå.

Mål

  • Etterslepet på veivedlikehold på riks- og fylkesveiene i regionen må hentes inn
  • Mer gods på jernbane og sjø
  • Utvikle Evenes som nasjonal lufthavn
  • Grenseoverskridende kollektivtilbud (fylke) (buss, båt, ferge)
  • Sør-Troms skal være fremst i utnyttelsen av ny bredbåndsteknologi
  • Sør-Troms skal koordinere sin utvikling av behovstilpassede næringsarealer
  • Oppnå regional avstandsreduksjon øst/vest og nord/sør