Hvordan kan Sør-Troms bli en mer innovasjonsvennlig region? Hvordan kan vi synliggjøre at nyskapere er velkomne? Hvordan kan vi bli bedre på å fortelle suksesshistorier fra regionen?

Mål

  • Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms
  • Sør-Troms: en region for innovatører og entreprenører
  • Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen