Vi jobber for et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen

Mål

  • Påvirke slik at ved UiT Norges Arktiske Universitet etablerer faste representanter i regionen.
  • Utrede behovet for desentralisert utdanning i samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner.
  • Påvirke UiT og andre utdanningsinstitusjoner mht. tilrettelegging av global tilgang på
    undervisning.
  • Følge opp utviklingsplaner for Campus Narvik og Campus Harstad.