Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion. For å oppnå dette, har vi utarbeidet tre strategier med tilhørende tiltak.

Strategier

  • Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen
  • En region som ivaretar unge talenter
  • Flere offentlige og private kompetansearbeidsplasser til regionen