Vi befinner oss i et stort interkommunalt arbeidsmarked og ved å løfte blikket mot en større region, får vi tilgang til ny kompetanse om trender og markedsutvikling. Denne planen er en anledning til å fremme våre innspill sammen med våre naboer, og sammen utvikle regionens satsningsområder og tiltak.

Mål

  • Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale
    trender
  • Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne
    regionens attraktivitet