Å satse på de unge er å investere i fremtiden. Politiske, samfunnsmessige avgjørelser har betydning
for de som kommer etter oss.

Mål

  • Frafall på vgs. i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet
  • Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen