Ungdom

En viktig stemme

De unge mener

Christine Strøm Bendiksen, Prosessleder ungdom

Det er viktig å høre de unges stemme. Hva ønsker de? Hva skal til? Det er deres fremtid. Vi vil høre fra dem. Re:tenk har derfor engasert ungdommer fra hele regionen til å møtes for å drøfte og formulere sine tanker om hva som skal til for at nord skal være et attraktivt sted å leve og arbeide i fremtiden.

Christine Strøm Bendiksen, prosjektleder i KUPA, er prosessleder for Re:tenk UNG

Informasjon om Re:tenk Ung