Regional utvikling

Re:tenk er en regional utviklingsplan for økonomisk vekst med fokus på nærings- og stedsutvikling for Sør-Tromsregionen. Her finner du tiltak og resultater, samt oversikt over satsningsområder, analyser og kunnskapsbanken som tiltakene baserer seg på.

Dokumenter