Grunnlag

Her vil du finne verktøy og utredninger som har lagt grunnlaget for den strategiske regionale næringsplanen.
 
Som en del av behovsutredningen, gjorde vi intervjuer med regionens næringsliv. Noen av disse er publisert her: Byregion.no.
 
Et av resultatene fra arbeidet med planen er Re:tenk Næringskonferanse som arrangeres hvert andre år i regionen: www.retenk.no/konferanse.