Konferanse for næringslivet i nord

Re:tenk 2018

24. oktober 2018
/
Nordic Hall, Harstad
BILLETTSALGET ER NÅ AVSLUTTET

Foredragsholdere

Program

Re:tenk – regional næringskonferanse med tema:
Trender – Entreprenørskap – Nytenking – Kompetanse

Konferansen er møteplass for næringslivsaktører, det offentlige, virkemiddelapparatet, utdanningsinstitusjoner og morgendagens arbeidstakere. Få ny og relevant kunnskap, og de gode eksemplene fra regionene og fra landet for øvrig. Konferansen skal blant annet adressere:

  • Hvordan kan trender skape konkurransefortrinn for din bedrift?
  • Hvilke offentlige midler og ressurser finnes for videreutvikling av din bedrift?
  • Sliter du med rekruttering? Hvordan vi sikrer vi tilvekst av fagfolk i våre regioner?
  • Visste du at forskere og studenter er ressurser som din bedrift kan benytte seg av?

I tillegg til foredrag får du møte foredragsholdere, ressurspersoner og ordførere i parallelle arbeidsverksteder. Her kan du adressere konkrete problemstillinger som angår akkurat din bedrift.

Konferansen er et samarbeid mellom regionrådene i Ofoten og Sør-Troms. Tolv ordførere er vertskap. Konferanseledere: Ståle Eilifsen (VINN) og Nina Dons-Hansen (Sør-Troms regionråd).
Konferansen er et ledd i tiltaksarbeidet som begge regionene skal gjennomføre som en følge av vedtatte utviklingsplaner. Mål: regional vekst og utvikling
Re:tenk
Onsdag 24. oktober 2018, Harstad.

Registrering

Registrering foregår fra kl. 08:15. Husk ved registrering å også melde deg på det arbeidsverkstedet som du ønsker å delta på.

Åpning av konferansen

12 ordførere i Sør-Troms og Ofoten ønsker velkommen. Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune, åpner konferansen. Deretter får vi et innledende foredrag av Linda Beate Randal,...
Les mer
Sigrid Ina Simonsen
Ståle Eilifsen og Nina Dons-Hansen

Trender

Hvor viktig er trender for din bedrift? Hva skal til for at du skal skape lønnsomhet ved å satse på trender i din region, i Norge, internasjonalt?
Christin Bergh og Christina Violet Butler
Monica Hannestad

Entreprenørskap

I denne seksjonen setter vi fokus på utviklingsfasen, hvor gründere blant annet trenger finansiering og en grundig vurdering av egen forretningsmodell og markedsbehov.  
Ivana Steiro
Mariann Solaas
Christen Eide-Hermansen

Nyskaping/ung

Handler nytenking ensidig om å finne opp nye produkter og tjenester, eller er det mulig å skape innovasjon i etablerte bransjer med alternative forretningsmodeller?  
Silje B. Lorentzen
Sofia Gullholm

Kompetanse

Kompetanse er utgangspunktet for vekst og videreutvikling, og er et naturlig fokusområde for en fremtidsrettet næringskonferanse.  
Ronny Sætre
Kriss Rokkan Iversen

Parallelle arbeidsverksteder

I de parallelle arbeidsverkstedene legges det opp til samtaler mellom foredragsholderne og moderatorer rundt temaene dekket i konferansen. Her er det mulig å melde seg på den sesjonen som man...
Les mer
Hilde Lilleng
Christin Bergh og Christina Violet Butler
Monica Hannestad
Ivana Steiro
Mariann Solaas
Christen Eide-Hermansen
Silje B. Lorentzen
Ronny Sætre
Sofia Gullholm
Kriss Rokkan Iversen

Samfunnsløftet og Re:tenk UNG

Mona Slåtto Olsen kommer til Re:tenk for å informere oss om Samfunnsløftet, det blir et innslag fra regionens ungdom og vi avslutter konferansen med en spenstig satsning.
Mona Slåtto Olsen

Suppe og Re:tenk-snakk

Møt ordførerne i regionen og de andre deltakerne til en uformell avslutning med suppe på Thors. Det serveres kremet hvit fiskesuppe. Pris suppe: 125,- Suppe inkl en enhet drikke: 175,-...
Les mer

Onsdag 24. oktober 2018

Nordic Hall
Strandgata 9, 9408 HARSTAD
+47 909 63 623nina.dons-hansen@strr.no