Mål

Sør-Troms skal være en region for innovatører og entreprenører.

Tiltak

Bidra til at Ungt Entreprenørskap (UE) får en fast representant ansatt i regionen

Status Under arbeid

Fast representant ansatt fra 1. mars 2020 - i første omgang for Harstad kommune. Arbeidet med å inkludere resten av kommunene pågår men forsinkes en del på grunn av pandemien.

Les mer på artiklene under:

Ungt entreprenørskap på timeplanen i Harstadskolen

Ungt Entreprenørskap på plass i Troms

Fra nytt skoleår vil Ibestad skole være en del av Ungt Entreprenørskap

Status
Ansvarlig

Sturla Bangstad
Daglig leder Hålogalandsrådet

Tlf. 47711040
sturla@halogalandsradet.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall