Mål

Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms

Tiltak

Videreutvikle nettverket av næringssjefer/næringsrådgivere samt gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjenesten i alle kommunene.

Status Under arbeid

Kompetansekartlegging av næringsnettverket er gjennomført. Handlingsplan for det videre arbeidet utarbeidet våren 2020.

Høsten 2020 - Første kompetansehevingstiltak gjennomført 3. og 4. september med nettverkssamling for næringsteamet.
Program for samlingen, samt presentasjoner, sjekklister/tips og verktøy er lagt under "relevante lenker og dokumenter" til høyre i denne artikkelen.

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Hålogalandsrådet

Tlf. 47711040
sturla@halogalandsradet.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.
Relevante lenker og dokumenter


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall