Mål

Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms

Tiltak

Strategi: Tilby rask og kompetent veiledning til gründere og etablert næringsliv

Tiltak: Videreutvikle nettverket av næringssjefer/næringsrådgivere samt gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjenesten i alle kommunene. Samarbeid med Propellfabrikken.

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Sør-Troms regionråd

Tlf. 47711040
sturla@strr.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet
Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet