Mål

Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion

Tiltak

Strategi: påvirke til tettere samarbeid mellom næringsliv, UiT campus Narvik og Harstad, og andre utdanningsinstitusjoner i regionen.

Status Under arbeid

Status per juni 2020:
- ny samarbeidsavtale mellom Hålogalandsrådet og UiT innen 1. august.
- avholdt arbeidsarbeidsverksted mellom UiT, næringsliv og kommuner.
- tettere samarbeid mellom Partnerskap for utdanning i Ofoten og tilsvarende for Sør-Troms.

Status
Ansvarlig

Helene Berg Nilsen
Ordfører i Skånland kommune

Tlf. 91245515
helene.nilsen@skanland.kommune.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall