Mål

Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen

Tiltak

NASJONALJUBILEET: Digitalisere historiefortellingen (Tore Hunds rike), etablere ressursgruppe for barn og unge i arbeidet med jubileet 2030

Status Under arbeid

Harstad kommune er gjennom prosjektet Tore Hunds rike med i det store nasjonaljubileumsarbeidet frem mot 2030. Harstadregionens markeringsår i dette samarbeidet er 2023 og temaet er høvdingmakt. Dette skal bli en kunnskapsbasert markering der vi løfter frem og diskuterer vår fortid, nåtid og fremtid. Arrangement og aktiviteter skal engasjere barn, ungdom og voksne.

Mer informasjon her:

Vikingskipsbygg

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Hålogalandsrådet

Tlf. 47711040
sturla@halogalandsradet.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall