Mål

Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen

Tiltak

Strategi: Kontinuerlig dialog med ungdommen

Tiltak 1: Utvikle fritidstilbud i samarbeid med ungdommen/støtte prosessen for etablering av regionalt ungdomsråd/gjennomføre elevdemokratiets dag
Tiltak 2: NASJONALJUBILEET - Digitalisere historiefortellingen (Tore Hunds rike), etablere ressursgruppe for barn og unge i arbeidet med jubileet 2030

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Sør-Troms regionråd

Tlf. 47711040
sturla@strr.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet
Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet