Mål

Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet

Tiltak

Initiere ytterligere kompetanseutvikling for rådgiverkorpset i regionen (videregående skoler)

Status Inaktiv

Arbeidet med dette tiltaket skal starte høsten 2020.

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Hålogalandsrådet

Tlf. 47711040
sturla@halogalandsradet.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall