Mål

Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet

Tiltak

Strategi: Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler

Tiltak 1: Initiere ytterligere kompetanseutvikling for rådgiverkorpset i regionen (videregående skoler) Ref. KUPA Skole-Næringsliv
Tiltak 2: Utvikle fritidstilbud i samarbeid med ungdommen/støtte prosessen for etablering av regionalt ungdomsråd/gjennomføre elevdemokratiets dag

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Sør-Troms regionråd

Tlf. 47711040
sturla@strr.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet
Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet