Mål

Oppnå regional avstandsreduksjon for Harstadregionen og i øst/vest-aksen i Midtre Hålogaland

Tiltak

Strategi: Se til at Hålogalandsvegen (E10) som regional øst/vest-akse har kapasitet og utforming tilpasset næringers behov

Tiltak 1 Følge opp vedtak i NTP og sikre finansiering av anbefalte og besluttede faser
Tiltak 2 Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru - Harstad
Tiltak 3 Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn
Tiltak 4 Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 - kryssing av Tjeldsundet

Informasjon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et risus volutpat, pulvinar erat at, dignissim purus. Nullam vitae lectus nisi. Sed a purus dolor. Fusce a nibh enim. Cras finibus nunc metus, eget porta sem pellentesque id. In nunc velit, vestibulum et sem pulvinar, dignissim bibendum nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras in consequat tellus. Strategi: Strategisk politisk påvirkning (SPP) Tiltak: Gjennomføre møter fire ganger i året.
Status
KONTAKT

Helene Berg Nilsen
Ordfører Skånland kommune

Tlf. 91245515
helene.nilsen@skanland.kommune.no

Kari-Anne Opsal
Ordfører i Skånland kommune

Tlf: +47 77 02 60 10
kari-anne.opsal@harstad.kommune.no

Sturla Bangstad
Daglig leder for Sør-Troms regionråd

Tlf: +47 77 02 60 10
sturla@strr.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet
Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet