Mål

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet

Tiltak

Utrede muligheten for Smart region-løsninger i Sør-Troms.

Status Under arbeid

Smart-City-prosjektet ledes av Harstad kommune og det er igangsatt flere delprosjekter med smart-elementer som elektrifisering innen flere næringer, og pilotering av helseprosjekter. Det må arbeides videre med å se på hvordan kommunene regionen skal kunne kobles på. Arbeidet må koordineres mot det som gjøres i Narvik kommunes Smart City-prosjekt.

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Hålogalandsrådet

Tlf. 47711040
sturla@halogalandsradet.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall