Mål

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet

Tiltak

Strategi: Gjøre strategivalg for Smart-løsninger som bidrar til bedre samhandling og tjenesteutvikling i byregion (bysenter - omland)

Tiltak: Utrede muligheten for Smart region-løsninger i Sør-Troms

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Sør-Troms regionråd

Tlf. 47711040
sturla@strr.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet
Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet