Mål

Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender

Tiltak

Strategi: Følge med på fremtidsforskningen

Tiltak 1: Utrede/kartlegge muligheten for et fremtidsrettet Newtonrom/senter for tekonologilek, om mulig i kombinasjon med Makerspace, som tiltak for frafall i videregående skole
Tiltak 2: Utrede/kartlegge muligheten for å gjennomføre samarbeidskonsepter mellom studenter og forskere fra UiT med næringsliv og kommunal sektor

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Sør-Troms regionråd

Tlf. 47711040
sturla@strr.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet
Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet