Mål

Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender

Tiltak

Utrede muligheten for utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall

Status Under arbeid

Tiltaksarbeidet/nettverket følger et pilotprosjekt innen avfallshåndtering i Kvæfjord kommune - Kvæfjord Miljøjord.

Dette er et kortreist, torvfritt alternativ som vil:

• Bidra til mindre fotavtrykk på miljøet fra landbruket, havbruksnæringen og oss mennesker.
• Bedre utnyttelse av lokale ressurser som samtidig tar miljøet på alvor.
• Bidra til lokal verdiskaping.
• Bidra til at Sør-Troms blir satt på miljøkartet. Prosjektleder er Frode Vik fra Kvæfjord kommune.

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Hålogalandsrådet

Tlf. 47711040
sturla@halogalandsradet.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall