Mål

Sør-Troms skal være en region for innovatører og entreprenører.

Tiltak

Stimulere til innovasjon, kompetansebygging og utvikling av opplevelser i regionen - med tettere samarbeid mellom Visit Harstad og Visit Narvik som fundament.

Status Under arbeid

Workshop i bærekraftig besøksforvaltning gjennomført 12. juni 2019 i Harstad. Workshopen ble ledet av forskere fra UiT Tromsø, og både Visit Harstad og Visit Narvik var blant deltakerne. Ny workshop planlegges gjennomført høsten 2020. Kommunene i Sør-Troms er også med i prosjekt "Bærekraftig besøksforvaltning" støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune. Mer informasjon om dette kommer.

Status
Ansvarlig

Sturla Bangstad
Daglig leder Hålogalandsrådet

Tlf. 47711040
sturla@halogalandsradet.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall