Mål

Hindre frafall i videregående skole.

Tiltak

Utrede/kartlegge muligheten for et fremtidsrettet Newtonrom/senter for tekonologilek, om mulig i kombinasjon med Makerspace, som tiltak for frafall i videregående skole.

Status Under arbeid

Kartlegging av dagens tilbud i regionen er gjennomført. Tiltaket ses i sammenheng med Harstads arbeid for Blått visningssenter.

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Hålogalandsrådet

Tlf. 47711040
sturla@halogalandsradet.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall