Mål

Sør-Troms skal være en region for innovatører og entreprenører

Tiltak

Strategi: Skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap der det er lov å lykkes

Tiltak 1: Bidra til at Ungt Entreprenørskap (UE) får en fast representant ansatt i regionen
Tiltak 2: Utrede muligheten for utvikling og forskning innen ressursforvaltning, resirkulering/avfall
Tiltak 3: Stimulere til innovasjon, kompetansebygging og utvikling av opplevelser i regionen - med tettere samarbeid mellom Visit Harstad og Visit Narvik som fundament. Inkluderer prosjektet Bærekraftig besøksforvaltning.

Status
KONTAKT

Sturla Bangstad
Daglig leder Sør-Troms regionråd

Tlf. 47711040
sturla@strr.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet
Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet