Mål

Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender.

Tiltak

Utrede / kartlegge muligheten for å gjennomføre samarbeidskonsepter mellom studenter og forskere fra UiT med næringsliv og kommunal sektor

Status Under arbeid

Første kompetanseverksted gjennomført i Narvik i januar 2020. Næringslivet ønsker tettere kontakt med UiT. Til neste kompetanseverksted skal UiT utarbeide en mal for kartlegging av kompetansebehovet hos næringslivet.

Status
Ansvarlig

Sturla Bangstad
Daglig leder Hålogalandsrådet

Tlf. 47711040
sturla@halogalandsradet.no

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.


Relaterte tiltak

Næringsutvikling knyttet til Evenes lufthavn
Påvirke nasjonal og regional transportplan til det best for regionen
Smart region-løsninger i Sør-Troms
Utvikling og forskning innenfor ressursforvaltning, resirkulering/avfall