Fokus på utvikling av infrastruktur og samferdsel er viktige forutsetninger for at næringslivet skal lykkes. Infrastruktur- og samferdselstiltak må utredes og iverksettes i samsvar med de viktigste næringsaktørene slik at tiltakene ikke blir en hemsko for ønsket næringsutvikling. Eksempelvis må nødvendige infrastruktur- og samferdselstiltak være på plass før man kan utvide lakseproduksjonen til ønsket nasjonalt nivå.

Mål

  • Etterslepet på veivedlikehold på riks- og fylkesveiene i regionen må hentes inn
  • Mer gods på jernbane og sjø
  • Utvikle Evenes som nasjonal lufthavn
  • Grenseoverskridende kollektivtilbud (fylke) (buss, båt, ferge)
  • Sør-Troms skal være fremst i utnyttelsen av ny bredbåndsteknologi
  • Sør-Troms skal koordinere sin utvikling av behovstilpassede næringsarealer
  • Oppnå regional avstandsreduksjon øst/vest og nord/sør

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.

Gjennomført tiltak indikeres med grønn farge, tiltak under arbeid som går etter planen indikeres med gul, og tiltak som er terminert, ikke iverksatt eller er foreløpig stanset indikeres med en rød farge.