Hvordan kan Sør-Troms bli en mer innovasjonsvennlig region? Hvordan kan vi synliggjøre at nyskapere er velkomne? Hvordan kan vi bli bedre på å fortelle suksesshistorier fra regionen?

Mål

  • Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms
  • Sør-Troms: en region for innovatører og entreprenører
  • Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.

Gjennomført tiltak indikeres med grønn farge, tiltak under arbeid som går etter planen indikeres med gul, og tiltak som er terminert, ikke iverksatt eller er foreløpig stanset indikeres med en rød farge.

Tiltak