Vi jobber for et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen

Mål

  • Påvirke slik at ved UiT Norges Arktiske Universitet etablerer faste representanter i regionen.
  • Utrede behovet for desentralisert utdanning i samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner.
  • Påvirke UiT og andre utdanningsinstitusjoner mht. tilrettelegging av global tilgang på
    undervisning.
  • Følge opp utviklingsplaner for Campus Narvik og Campus Harstad.

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.

Gjennomført tiltak indikeres med grønn farge, tiltak under arbeid som går etter planen indikeres med gul, og tiltak som er terminert, ikke iverksatt eller er foreløpig stanset indikeres med en rød farge.