Vi befinner oss i et stort interkommunalt arbeidsmarked og ved å løfte blikket mot en større region, får vi tilgang til ny kompetanse om trender og markedsutvikling. Denne planen er en anledning til å fremme våre innspill sammen med våre naboer, og sammen utvikle regionens satsningsområder og tiltak.

Mål

  • Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale
    trender
  • Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne
    regionens attraktivitet

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.

Gjennomført tiltak indikeres med grønn farge, tiltak under arbeid som går etter planen indikeres med gul, og tiltak som er terminert, ikke iverksatt eller er foreløpig stanset indikeres med en rød farge.